Obvestilo!

Krajevna skupnost Beltinci je v sodelovanju s TGP Ozmec d.o.o. uredila poljsko pot ob Sloparci.

V bodoče obveščamo lastnike, da naj sproti skrbijo za urejenost ter čistočo ob omenjeni poti!

                                                                                                                                               Svet Krajevne skupnosti Beltinci