Zapisniki se v mandatu 2018 - 2022

V prilogah si lahko preberete zapisnike sej SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Beltinci